2021 Interstellar met Frederique Jonker en Marinke van Zandwijk

02.09.2021 - 23.10.2021   

  

INTERSTELLAR

(Merriam Webster: Located, taking place, or traveling among the stars, especially of the Milky way galaxy)


Frederique Jonker en Marinke van Zandwijk

Marinke van Zandwijk en Frederique Jonker hebben elkaar gevonden in hun zoektocht naar de juiste stap om gedachten om te zetten in beeld, positie te bepalen en koers te zetten. Gedachten die losjes rondzweefden maar nog niet geland waren (en nu nog niet zijn…), in een gemeenschappelijk gevoel waarin bellen, en dan vooral zwarte bellen, een belangrijke rol spelen. Bij beiden kwamen de laatste jaren de zwarte bellen terug in hun gedachten en soms al in hun werk. Het proces waarin ze nu zitten, waarin ze ideeën die losjes rondzweven omzetten in concrete kunstwerken, zal op 2 september resulteren in de expositie ‘Interstellar’. Hierin zullen niet noodzakelijkerwijs de zwarte bellen een plaats vinden. Het eindpunt van de reis is nog niet bekend.